Inschrijven bij Triathlon Rosmalen


Inschrijven voor Triathlon Rosmalen kan via deze pagina op Inschrijven.nl.


Triathlon Rosmalen biedt drie wedstrijden aan, namelijk de 1/8 en de 1/4 triathlon (beide individueel) en de 1/4 triathlon (trio's).


Voorwaarden inschrijving

Een inschrijving is strikt persoonlijk. Dit betekent dat het recht op deelname persoonsgebonden en niet overdraagbaar is. Wijziging in samenstelling van een trio/team is mogelijk in overleg met het wedstrijdsecretariaat.


BELANGRIJK: vermeld een correct mailadres tijdens het inschrijven. Bevestiging van de inschrijving, inclusief een persoonlijke link waarmee je enkele gegevens zonodig later kunt aanpassen, wordt naar het door jou opgegeven adres verstuurd. Controleer dus goed of je geen fout maakt. 


De deelnamekosten moeten per iDEAL worden overgemaakt. Het is aan jou om te controleren dat het geld is overgemaakt om uitsluiting op de wedstrijddag te voorkomen. Via deze pagina kun je zelf controleren of je correct bent ingeschreven. Op deze pagina kun je alle ingeschreven deelnemers zien.


Als alle startplaatsen voor één van de drie wedstrijden (achtste individueel, kwart individueel of kwart trio) zijn vergeven, sluit de reguliere inschrijving voor de desbetreffende wedstrijd en kun je inschrijven op een wachtlijst voor die afstand. Deelnamekosten worden dan nog niet in rekening gebracht. Bij het vrijkomen van een startplek word je door de organisatie benaderd.

Triathlon Rosmalen hanteert de inschrijvingsvoorwaarden van de NTB.


Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld per afstand (inclusief MyLaps-huurchip):


Afstand Inschrijfgeld
Achtste individueel 40,00 euro
Kwart individueel 45,00 euro
Kwart trio 60,00 euro


Let op: behalve het inschrijfgeld kunnen er additionele kosten zijn. Atleten die bijvoorbeeld geen lid zijn van de triathlonbond, moeten een daglicentie aanschaffen. Hieronder worden de extra kosten toegelicht.


Licentie verplicht

Voor deelname aan Triathlon Rosmalen is een atletenlicentie vereist. Atleten van de Nederlandse Triathlonbond (lid of aspirant-lid) en leden van de KNWU (met wedstrijdlicentie), KNZB (wedstrijdlicentie) en AU (wedstrijdlicentie of buitenlandse triathlonlicentie) hebben al een licentie, dus hebben geen extra kosten. Als je niet over één van de genoemde licenties beschikt, moet je verplicht een NTB-daglicentie aanschaffen. Deze kost 9,50 euro.


Optioneel deelnameshirt

Indien gewenst, kan van tevoren een prachtig deelnameshirt worden besteld. Dit shirt ontvang je dan vervolgens bij het ophalen van de startbescheiden. Voor de editie 2023 is het shirt donkerblauw.


Shirt

Verzekering en voorwaarden

BELANGRIJK: Iedere correct geregistreerde deelnemer is verzekerd volgens de evenementenverzekering van de NTB. Buiten deze verzekering doen deelnemers mee op eigen risico.


De organisatie aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit deelname aan deze triathlon. Deelnemers dienen alle aanwijzingen van de wedstrijdleiding en vrijwilligers stipt op te volgen.


De wedstrijdleiding houdt zich het recht voor om deelnemers uit de wedstrijd te nemen of in te grijpen in het wedstrijdverloop als medische redenen of overtreding(en) van het reglement daar aanleiding toe geven. De minimumleeftijd voor de 1/8e is 16 jaar en voor de 1/4e 18 jaar. Op het fietsparcours en bij de finish is EHBO aanwezig.


Wedstrijdreglement

Alle deelnemers dienen zich te houden aan het wedstrijdreglement. Bekijk het complete reglement hier.


Annuleringsvoorwaaren

Annuleren door de deelnemer zelf

Annuleren is mogelijk door te mailen naar wedstrijd@triathlonrosmalen.nl en te laten weten dat je afziet van deelname. Voor de deelnemers die na inschrijven hun deelname willen annuleren, gelden de volgende regelingen, ongeacht de reden van de afmelding:


- Bij annulering vóór 19 maart ontvang je jouw volledige deel van het inschrijfgeld en de volledige kosten met betrekking tot de MyLaps-chip retour. Wel houdt de organisatie 5 euro administratiekosten in. Het bedrag voor een eventuele daglicentie wordt ook niet terugbetaald*.


- Bij annulering van 19 maart tot en met 18 mei ontvang je de helft van het inschrijfgeld en de volledige kosten met betrekking tot de MyLaps-chip retour. Het bedrag voor een eventuele daglicentie wordt echter niet terugbetaald*.


- Bij annulering vanaf 19 mei ontvang je géén inschrijfgeld retour. Ook wordt het bedrag voor een eventuele daglicentie niet terugbetaald*.


* BELANGRIJK: de kosten van de eventueel benodigde daglicentie worden niet gerestitueerd bij annulering door deelnemer zelf óf door het niet doorgaan van de wedstrijden door overmacht (zoals corona). De organisatie moet namelijk de ontvangen gelden van de daglicenties bij inschrijving meteen één op één doorbetalen aan de NTB.https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-organisaties-inning-daglicenties-bij-afgelasting-evenement.pdf Zie ook .


Hoewel je vanaf 19 mei 2022 geen geld meer terugkrijgt, willen we toch graag weten als je niet kunt meedoen. Dit is belangrijk, omdat de organisatie dan overzicht houdt over het aantal deelnemers op de wedstrijddag.


Annuleren door de organisatie

De organisatie van Triathlon Rosmalen kan genoodzaakt zijn om het evenement af te gelasten. De volgende voorwaarden zijn dan van toepassing:


- Als de organisatie vanwege corona de triathlon niet door kan laten gaan, dan ontvang je als deelnemer jouw inschrijfgeld én de kosten voor de MyLaps-chip retour. Als je een daglicentie hebt moeten aanschaffen, ontvang je het bedrag voor de licentie echter niet terug*.


- Als vlak vóór de wedstrijddag of óp de wedstrijddag sprake is van overmacht, dan kan het evenement (in samenspraak met de NTB-gedelegeerde en/of de wedstrijdleider) worden afgelast. Er vindt dan géén restitutie van het inschrijfgeld plaats.


* BELANGRIJK: de kosten van de eventueel benodigde daglicentie worden niet gerestitueerd bij annulering door deelnemer zelf óf door het niet doorgaan van de wedstrijden door overmacht (zoals corona). De organisatie moet namelijk de ontvangen gelden van de daglicenties bij inschrijving meteen één op één doorbetalen aan de NTB. Zie ook https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-organisaties-inning-daglicenties-bij-afgelasting-evenement.pdf.


Spieren voor Spieren

Tijdens de Triatlon Rosmalen kan jij je, na een reguliere inschrijving, inzetten voor Spieren voor Spieren. Als individu, maar natuurlijk ook als team/trio. Hier lees je er meer over.