Regels

Voor deelname aan Triathlon Rosmalen is het belangrijk om het wedstrijdreglement door te nemen. Mochten er over specifieke zaken vragen zijn, dan kunnen die worden gesteld aan de wedstrijdcommissie.


Wedstrijdregels


Reglement

- Op de wedstrijddag is het wedstrijdreglement van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) van toepassing. Door van start te gaan, geef je te kennen akkoord te zijn met de inhoud van dit reglement en er ook naar te handelen.

- Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Je kunt de organisatie niet aansprakelijk stellen voor aanspraken en/of vorderingen die mogelijkerwijs voortvloeien uit deelname aan de georganiseerde Triathlon van Rosmalen

- Wettelijke verkeersregels dienen te worden nageleefd.


Algemeen

Een deelnemer, die de wedstrijd staakt, dient dit onmiddellijk aan de wedstrijdleiding door te geven.

- Hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan.

- De Triathlon Rosmalen is een wedstrijd die iedereen individueel dient af te leggen. Geen enkele vorm van hulp anders dan door de organisatie verstrekt is toegestaan. 

- Iedere correct geregistreerde deelnemer is verzekerd volgens de evenementenverzekering van de NTB. Buiten deze verzekering doet u mee op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid welke kan voortvloeien uit deelname aan deze triathlon. 

- U dient alle aanwijzingen van wedstrijdleiding en vrijwilligers stipt op te volgen. 

- De wedstrijdleiding houdt zich het recht voor om deelnemers uit de wedstrijd te nemen of in te grijpen in het wedstrijdverloop als medische redenen of overtreding(en) van het reglement daar aanleiding toe geven.


Voor de start

- Voor de start dien je je te melden bij het inschrijfbureau waar je de benodigde wedstrijdbescheiden krijgt. Het definitieve schema met startseries, startnummers en uiterste aanmeldtijden vind je op deze site twee weken voor de wedstrijd.

- Voor deelnemers die lid zijn van de NTB: bij aanmelding is legitimeren met je NTB-licentie van dit jaar met pasfoto verplicht. Voor niet NTB-deelnemers is een legitimatie verplicht met een pasfoto, daarna ontvang je een tasje met je startnummer, fietssticker, eventueel een Champion Chip en zwemcap.

- Voorzie de tijdsregistratie chip met klittenband en doe deze om de linkerenkel. De chip gaat mee het water in, de fiets op en zit pal boven de loopschoenen. Onderweg heeft Mylaps op verschillende plaatsen matten liggen, die corresponderen met de computers. Wie met een chip een bepaalde mat passeert, wordt daar geregistreerd. Dat levert rechtstreeks tussen- en eindtijden op gekoppeld aan de desbetreffende chip-drager.

- Indien je nog geen eigen chip hebt dan koop je bij inschrijving een groene chip. Deze chip en het enkelbandje worden jouw eigendom. Je hoeft hem dus na de wedstrijd NIET in te leveren.

- De sticker met het fietsnummer dien je om je achterste remkabel of zadelpen te plakken.

- De briefing vindt plaats zo’n 5 minuten voor de start bij het water. Wees op tijd aanwezig voor de start.


Wisselzone

- Bij de ingang van de wisselzone wordt je fiets en helm gecontroleerd door de organisatie en door officials van de NTB. Zorg ervoor dat je kinbandje van je helm strak genoeg zit, dat je remmen goed werken en dat je je houdt aan het reglement dat geldt voor ligsturen.

- Een fiets moet voorzien zijn van twee goedwerkende remmen.

- Je moet je fiets voor de wedstrijd in de wisselzone stallen op je nummer. Het is de bedoeling dat je je fiets ophangt aan het zadel.

- Wanneer je de fiets ter controle hebt aangeboden en in de wisselzone heeft geplaatst, kan deze pas na de wedstrijd weer worden opgehaald. Tussendoor kun je er niet meer in en uit met de fiets.

- Op vertoon van je startnummer kun je de fiets na de wedstrijd weer meenemen.


Zwemmen

- Bij de start houd je je aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding.

- Er wordt bij het inschrijfbureau aangegeven of er met een wetsuit gestart mag worden.

- Er kan alleen worden ingezwommen buiten het parcours in het daarvoor aangegeven deel van de zwemplas.

- Met behulp van boeien en lijnen heeft de organisatie het zwemparcours uitgelegd.

- Alle deelnemers zijn verplicht de uitgereikte zwemcap te dragen. De zwemcap mag je houden.


Fietsen

- Het parcours is verkeersluw. Je bent een normale verkeersdeelnemer en de geldende verkeersregels moeten in acht worden genomen. Let daarom goed op bij het oversteken van kruisingen en voorrangswegen voor je eigen veiligheid en die van anderen. Houd rechts van de weg.

- Het dragen van een fietshelm is verplicht. Je dient hiervoor zelf zorg te dragen.

- Een fiets moet voorzien zijn van twee goedwerkende remmen.

- Je moet je helm dicht gegespt op het hoofd hebben voordat je de fiets pakt.

- Het startnummer moet volledig zichtbaar op de rug gedragen worden tijdens het fietsen.

- Het is niet toegestaan te fietsen in de wisselzone. Stap pas op na de balk bij het verlaten van de wisselzone.

- Houd zoveel mogelijk rechts en let op inhalende deelnemers bij rotondes.

- Je mag niet stayeren of naast elkaar fietsen. Eventuele tijdstraffen die hiervoor worden uitgereikt, dienen te worden uitgezeten in de penalty-box aan het einde van het fietsonderdeel.

- Op elk kruispunt staan verkeersregelaars. Aanwijzingen van hen, de politie, wedstrijdleider en officials van de NTB dienen strikt te worden opgevolgd.

- Bij terugkomst in de wisselzone: Stap voor de balk af bij het binnenkomen van de wisselzone. Houd de helm op en loop met de fiets naar de plek met je nummer in de wisselzone. Hang de fiets op en zet dan pas de helm af.


Lopen

- Je startnummer dient volledig zichtbaar te zijn aan de voorzijde.   

- Langs het loopparcours zijn 2 waterposten.

- Het is niet toegestaan om te finishen met niet-deelnemers (zoals kinderen/partners ed). Het meelopen van niet-atleten resulteert in diskwalificatie van de atleet.


Trio

De regels van de individuele atleten gelden ook voor deelnemers van de trio-triathlon, daarnaast gelden onderstaande regels:

- Afstanden voor de trio zijn gelijk aan de 1/8e en 1/4e.

- Wisselen vindt plaats bij de plek waar de fiets van de fietser hangt. 

- De chip wordt bij de fiets overgedragen aan de andere atleet.

- Het verzamelvak voor de gezamenlijke finish van het trio-team bevindt zich circa 200 meter voor de finish. Hier moet het trio-team gecompleteerd worden, waarna zij gezamenlijk over de finish gaan. 

- Houd bij het finishen rekening met de snellere (individuele) andere atleten. Laat ze waar mogelijk passeren.


Lees hier meer informatie voor trio's.


Na de finish

- Haal je fiets op uit de wisselzone. Teruggave kan alleen op vertoon startnummer.

- Tijdregistratie wordt verzorgd door MyLaps. 

- De uitslagen worden zo snel mogelijk na de wedstrijd op onze site gezet, maar staan ook bij MyLaps.


En wat verder nog van belang is:

- Als je niet actief in de wedstrijd bent mag je niet op een parcours zijn. Doe je dit wel, dan leidt dit mogelijk tot diskwalificatie. Dit betekent: niet inzwemmen, infietsen (zeker niet zonder helm) of inlopen op het parcours of wisselzone.

- Indien je niet “in de wedstrijd zit” doe dan je chip niet om je enkel. Mocht je per ongeluk toch over een mat gaan komt er een registratie. Dit geeft veel werk om dit te corrigeren. Draag de chip in je zak of doe de chip pas om als je in de wisselzone aan de wedstrijd gaat beginnen. Doe de chip ook na de wedstrijd van je enkel af. Het verzoek om niet over de matten te gaan als je niet met de wedstrijd bezig bent.

- Ga tijdens de wedstrijd niet in discussie met de jury.

- De wedstrijdleiding kan bij bijzondere omstandigheden het parcours wijzigen of inkorten, de wedstrijd afgelasten of beëindigen, in overeenstemming met de reglementen van de NTB.

- De wedstrijdleiding kan in gevallen waarin niet wordt voorzien de vereiste beslissing nemen;

- Bij het vroegtijdig verlaten (uitstappen) van de wedstrijd meld je je in alle gevallen af bij de wedstrijdleiding.