Trio's

Trioteams houden zich aan dezelfde regels als alle andere atleten. Wel zijn er een paar uitzonderingen.


Van zwemmen naar fietsen
Na het zwemmen geeft de zwemmer het figuurlijke stokje over aan de fietser. Dit gebeurt in de speciale wisselzone aan de voorzijde van het parc fermé van de trio's. Spreek vóór de wedstrijd met elkaar af hoe je elkaar herkent, want tijdens de wedstrijd is het druk in de wisselzone.


De zwemmer loopt naar de fietser toe in de speciale wisselzone, haalt zijn chip van zijn enkel en geeft deze aan de fietser. De fietser maakt deze ook vast aan zijn of haar enkel. Bij de fiets moet de fietser eerst zijn helm op doen. Daarna mag hij of zij pas met de fiets het parcours op.


Van fietsen naar lopen
Hier gelden dezelfde regels als voor individuele deelnemers. Zet eerst de fiets weg, en doe dan pas de helm af. De loper wacht op de fietser in de speciale wisselzone voor trio's. De fietser haalt de chip van de enkel en geef deze aan de loper. De loper maakt de chip weer vast aan zijn enkel en kan van start.


Startnummer
Van een trioteam doet een fietser en een loper een eigen startnummer op. De zwemmer hoeft tijdens het zwemmen geen startnummer te dragen. Wel moet de zwemmer een nummer dragen op het moment dat het trioteam gezamenlijk finisht.


Samen finishen
De deelnemers van een trioteam kunnen samen finishen. De zwemmer en de fietser mogen circa 200 meter vóór de finish aansluiten bij de loper en samen naar de finish lopen. Dit kan bij de steiger aan de Aquasingel. De zwemmer en fietser kunnen wachten op het talud/gras tussen de rijweg en het looppad.


Om samen te finishen, moeten alle triodeelnemers hun startnummer aan de voorzijde hebben bevestigd.


Parc fermé

De wissels (zwemmen naar fietsen, en fietsen naar lopen) vinden plaats in het parc fermé, oftewel het afgesloten terrein aan de Deltalaan waar de atleten hun fietsen en dergelijke hebben staan.


Zwemmen naar fietsen

Vanuit het water via de linkerzijde van het strandje omhoog (blauwe pijl). Daarna meteen na het eerste hek naar links. De atleet komt dus via de linkerzijde het parc fermé in (zwarte pijlen). Bij het wisselterrein voor de trio's (op de kaart 'Wissel trio's') moet de fietser de zwemmer opwachten. Nadat de fietser de enkelband heeft ontvangen van de zwemmer, mag de fietser het parc fermé in. De atleet pakt zijn fiets, en verlaat via de bovenzijde het terrein.


Fietsen naar lopen

Via de rechterzijde komt de atleet via de bovenste ingang het parc fermé in (rode pijlen). De atleet hangt zijn fiets op, en gaat zonder fiets naar het wisselterrein voor de trio's (op de kaart 'Wissel trio's'). Op dat terrein wacht de loper de fietser op. De fietser geeft zijn enkelband aan de loper. Die mag vervolgens het terrein verlaten (rode pijlen) via de linkerzijde.

Parc fermé